אקווה-גן, טעינת קבצים

בכל פעולה ניתן להעלות תמונה 1

משקל התמונה לא יעלה על 1/2mb

פורמטים נתמכים: jpg, png, gif

שם התמונה צריך להיות באנגלית ו/או מספרים

כדי להעלות תמונה נוספת יש להכנס לקישור מחדש