דגי הבאס Rockfish)  Striped bass)

 

דג הבאס גדל בבריכות ממרכז הארץ צפונה

דג איכותי וטורף במיזגו מישקלו הממוצע לשווק הוא 500 ג"ר

בשרו טוב לכל סוג של בישול

דג יקר יחסית