דגי השלייר של מים קרים

 

דגי השלייר בוורייציות שונות בצבע וצורת הגוף