הליך ריבוי דגי הקוי נעשה בצורה מלאכותית

לשם לקבל רמת איכות צבעי הדגים וכמובן
לקבלת כמות מכסימלית של ביצים.
מציג אני לכם את תהליך החליבה בסרטונים קצרים.
החליבה נעשתה באחד הקיבוצים בארץ. 
 הסירטון הראשון
מראה על הוצאת הנקבות
ממיכל מים המרכזי אל עגלת המים שבהם נימצא חומר ההרדמה לשם הרדמתם כהכנה לחליבה..

הסרטון השני

מראה את תהליך החליבה עד להוצאת מלוא הביצים מהנקבות.
לפני הפרייה עם זרע הזכרים שנילב מראש.
יש לציין שמישקל הביצים בחליבה אחת בגודל הדגים הללו (4 ק"ג) כ- 400 ג"ר
שזה אומר +- 20000 ביצים.

סרטון שלישי נוסף
מראה על חליבה של נקבה כאשר הנקבה לא הייתה מלאה מספיק.


הסרטון הרביעי
מראה לנו את תהליך הפריית הביצים על ידי זרעים שניחלבו מהזכרים
בצורה זהה לתהליך אצל הנקבות .הזכרים הנבחרים הם בעלי הנתונים הרצויים ביותר
שזה אומר צבעים וכמובן איכות הזכר ויופיו.

סרטון חמישי ושישי 

מראה לנו את המיון השני לאיכות הדגים וסיווגם לפי הצבעים .

דגים שלא מתאימים מפסיקים את גידולם

עם השנים תשומת לבי ואהבתי התמקדה בדגי הקרפיון המכונים דגי קוי.
ובעקבות כך גם שיניתי כוון מהקמת אקווריומים ל הקמת בריכות קוי ציבורית ופרטיות.
התמחותי העיקרית כיום היא בבריכות נוי והקמת חוות גידול של דגי נוי ומאכל.
אני מייצג כיום את אחת מהחברות המובילות בארץ ישראל של גידול דגי nishikigoi koi ברמות האיכות הגבוהות ביותר ומכירת דגים אלו מדלת לדלת בכל העולם וכמובן בישראל והצגתם בתמונות כולל תעודת הזהות של כל דג.
כל דג שנשלח לקונה עובר בדיקת בריאות ומקבל אישור ווטרינרי.
קיימת אחריות לחיי הדג עד קבלתו בחיים אצל המזמין, באם הדג מת מסיבה כלשהיא בזמן העברתו ממני לבית הלקוח, אני שולח דג אחר תמורתו לפי בחירה ובאותו סכום הכסף.
אשמח מאוד לעמוד לרשות חובבי דגי הקוי, לכל שאלה בנושאי בריכות הקוי וכמובן על דגי הקוי עצמם.

מצרף מאמר על דגי הקוי הנאיביים