מיחזור מים בפילטר משולב מצע ביולוגי וצמחי מים

 

Gray water,
 

תוכנית להקמת פילטר משולב מצע  ביולוגי וצמחי מים, לסינון מים מכסימלי למערכות מים אפורים

וכן לבריכות שחייה ביולוגיות ובריכות דגים .

 

כל הכתוב במסמך זה הוא בדרך של דוגמא.
אין ליישם דרך זו אלא אם יוכח על ידי אחרים שבכל דרך שהיא,
היא אינה מזיקה למשתמש ואחרים ולסביבה שהיא כולל החי והצומח ובנוסף,

אך ורק אם היא מקיימת את חוקי המדינה.

( התיחסות רק למים אפורים )

 

 

לפרטים נוספים   08-9763785  אקווה גן