אגם הבירבורים בעיר מודיעין

 הקישור לכתבה המקורית

http://www.mnews.co.il/article_focus.asp?article_id=10844