בריכת מים טיבעית


בריכת מים אקולוגית ללא כל תמיכה חיצונית כמו פילטר, מערכת uv , או משאבת מים.
הרעיון אחרי השיטה הזאת הוא לתת לטבע לעשות את שלו . אנו רואים כאן מעט ממערכת אקולוגית סביבתית טבעית אשר יש בא מים ,ביצה ,צמחי מים, צמחי גדה , דגים וכל זאת ללא כל עזרה חיצונית מעבר להקמתה הראשונית.
המערכת מחזיקה את עצמה בזאת שחיים בא דגים, צפרדעים ,חלזונות , ריקבון צמחים וכן צואת ציפורים הבאות לשתות מהמים יוצרים מערכת של תמיכה שזורה  ועל ידי כך אנו מקבלים פינה יפה וטבעית בחצר.
כל הפרעה חיצונית כמו עודפי מזון יכולה רק לגרום לקריסת כל המערכת הביולוגית בבריכה.
חשוב מאוד להוסיף מים חסרים פעם בשבוע ולשמור על איסוף עלים צפים יום יומי באם יש.
יש לאכלס בדגים המתאימים לאזור בו מוקמת הבריכה (טמפרטורה סביבתית) חשוב לציין לא דגי קוי

 

רצוי מאוד באם יש מזגן / מזגנים בבית לחבר את צינור ניקוז המים אל הבריכה כמי פיצוי על התאדות המים.

 

 בבריכה זאת אפשר לאכלס

 בדגי גמבוזיה 

צמחי מים