מיחזור במי שתייה יקרים

 

Gray water,
 

 אפשרות נוספת לחסכון במים יקרים
מצרף לכם סקיצה של מעבר מי הכיור העודפים אל מערכת שימור
המים המחוברת אל אסלת השרותים. מערכת זו כל אחד יכול לעשות
בעצמו , או שיבוצע על ידי איש מיקצוע.
 

 

כל הכתוב במסמך זה הוא בדרך של דוגמא.
אין ליישם דרך זו אלא אם יוכח על ידי אחרים שבכל דרך שהיא,
היא אינה מזיקה למשתמש ואחרים ולסביבה שהיא כולל החי והצומח ובנוסף, 
  אך ורק אם היא מקיימת את חוקי המדינה.

 

להמשך קריאה לחצו 

        חיסכון במים יקרים