מכתבי הוקרה עיריית תל אביב

בית ספר ממלכתי לחרשים "ניב"