מכתב הוקרה מדינת ישראל מישרד החקלאות

 

 

מדינת ישראל

מישרד החקלאות ופיתוח הכפר

שרות ההדרכה והמיקצוע