משאבת מים חיצונית לבריכות קוי גדולות

הכוללת פילטר גס חיצוני.

ניתן לקבל משאבות אלו בפאזה אחת או שלוש פאזות

משאבות אלו מיועדות לעבודה רציפה .

http://www.aquagarden.co.il/