פילטר דוד חיצוני לאקווריום

פילטרים אלו מכילים כמה תאים להכנסת מדיית סינון ביולוגי ומכני.

אפשר לקבלם לכל גודל של אקווריום עד 2000 ליטר מים.

כניסת המים ויצאתם על ידי צינורת .

בשינוי קטן הפילטר הופך למערכת סינון ביולוגית ללא פתיחה כאשר יש צורך לנקותו.