מאווררים לצינון המים

מאווררים לצינון המים יכולים להוריד עד 3 מעלות בתנאים טובים . פעולה זאת מורידה את מיפלס המים מיידית בכמה ס"מ. מאווררים אלה מותאמים בעיקר לאקווריומים של מים חיים (מתוקים) ומי ים למקרים של עליית טמפרטורת החדר במידה קיצונית.

המלצתי במקרים אלו להפעיל מזגן אוויר באם קיים.