צמחי מים לאקווריום 1

 

1 וליסנרייה מסולסלת
(
Vallisneria tortifolia)

משפחה:מימוניים Hydrocharitaceae
מוצא: אירו-אסיה
גובה: 40 ס"מ
טמפרטורה: 22-28
אור: חזק.

2 וליסנרייה סלילנית
(
Vallisneria spiralia)

משפחה:מימוניים Hydrocharitaceae
מוצא: כלל עולמי
גובה: 50 ס"מ
טמפרטורה: 4-28
אור: בינוני עד חזק.

 

3 וליסנרייה ענקית
(Vallisneria giganta) משפחה:מימוניים Hydrocharitaceae
מוצא:אסיה
גובה: 100 ס"מ
טמפרטורה: 4-28

4 אלף-עלה
(
Myriophyllum aquatica)

משפחה: אלף-העלה Haloragaceae
מוצא: טרופי
גובה: 60 ס"מ
טמפרטורה: 4-28
אור: בינוני עד חזק.