צמחי מים לאקווריום 3

 

9 אפונוגטון
(
Aponogaton henkelianus)

משפחה:נהרונתיים Aponogetonaceae
מוצא: מדגסקר
גובה: 40 ס"מ
טמפרטורה: 22-28
אור: בינוני.

 

10 אפונוגטון
(Aponogaton Aponogaton ulvaceus)

משפחה:נהרונתיים Aponogetonaceae
מוצא: מדגסקר
גובה: 60 ס"מ

11 אפונוגטון
(Aponogaton crispus)
משפחה:נהרונתיים Aponogetonaceae
מוצא: סרי-לנקה
גובה: 60 ס"מ
טמפרטורה: 22-28
אור: בינוני .
 

12 אפונוגטון
(
Aponogaton brenianus)

משפחה:נהרונתיים Aponogetonaceae
מוצא: מדגסקר
גובה: 60 ס"מ
טמפרטורה: 22-28
אור: בינוני עד חזק .